Hệ thống Minigame MoMo tự động

Uy tín - Nhanh Gọn - Giao dịch 24/7

VIDEO HƯỠNG DẪN
Hướng dẫn và Luật Chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa Hạn mức Số GD ngày
0878360286 10,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1094,930 VNĐ 12
0878360287 10,000 VNĐ 500,000 VNĐ 940,728 VNĐ 21
0878285045 10,000 VNĐ 500,000 VNĐ 2297,556 VNĐ 16
- Cách tính như sau :
Nội dung Số cuối mã gd Tiền nhận
C2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 x2.0 tiền đặt
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x2.0 tiền đặt
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x2 = 20.000đ)
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0878360286 10,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0878360287 10,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0878285045 10,000 VNĐ 500,000 VNĐ
- Cách tính như sau :
Nội dung Số cuối mã gd Tiền nhận
T 5 - 6 - 7 - 8 - 9 x1.9 tiền đặt
X 0 - 1 - 2 - 3 - 4 x1.9 tiền đặt
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x1.9 = 19.000đ)
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0878360286 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878360287 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878285045 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
- Cách tính như sau :
Nội dung Số cuối mã gd Tiền nhận
C2 2 - 4 - 6 - 8 x2.3 tiền đặt
L2 1 - 3 - 5 - 7 x2.3 tiền đặt
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x2.3 = 23.000đ)
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0878360286 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878360287 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878285045 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
- Cách tính như sau : nội dung ghi G3
Cách Tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 - 13 - 17 - 19 - 21 - 29 - 35 - 37 - 47 - 49 - 51 - 54 - 57 - 63 - 64 - 66 - 64 - 74 - 69 - 83 - 91 - 95 - 96 x3.5 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 - 234 - 456 - 678 - 789 x5 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x5 = 50.000đ)
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0878360286 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878360287 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878285045 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
- Cách tính như sau : nội dung ghi Chọn 1 số Từ D1 đến D9
Nội dung Số cuối Tiền nhận
D1 1 x7 tiền cược
D2 2 x7 tiền cược
... ... x7 tiền cược
D9 9 x7 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x7 = 70.000đ)
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0878360286 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878360287 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878285045 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
- Cách tính như sau :
Nội dung Số cuối Tiền nhận
S1 1 - 11 - 21 x2 tiền cược
S1 2 - 12 - 22 x3 tiền cược
S1 3 - 13 - 23 x4 tiền cược
Nội dung Số cuối Tiền nhận
S2 4 - 14 - 24 x2 tiền cược
S2 5 - 15 - 25 x3 tiền cược
S2 6 - 16 - 26 x4 tiền cược
Nội dung Số cuối Tiền nhận
S3 7 - 17 - 27 x2 tiền cược
S3 8 - 18 - 28 x3 tiền cược
S3 9 - 19 - 29 x4 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x4 = 40.000đ)
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các số sau :
Số điện thoại Tối thiểu Tối đa
0878360286 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878360287 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
0878285045 10,000 VNĐ 300,000 VNĐ
- Cách tính như sau :
Nội dung Số cuối Tiền nhận
N1 1 - 2 - 3 x3.1 tiền cược
N2 4 - 5 - 6 x3.1 tiền cược
N3 7 - 8 - 9 x3.1 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền chuyển*Tỉ lệ ( Ví Dụ 10.000đ x4 = 40.000đ)
LƯU Ý : Member mới đọc qua phần này rồi chơi nhé

Chơi là hiểu kỹ luật, không tưởng này tưởng kia

Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ từ 20s đến 3 phút, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn. Thường là 22s đến 44s

Bank sai số, cú pháp, hạn mức hoàn tiền cho đơn win 90% 3 lần 1 ngày

Đây là web phụ đợi web chính fix nên top chơi mình sẽ cập nhật lại sau

ZALO

TOP 1 : 1.000.000 VNĐ

TOP 2 : 500.000 VNĐ

TOP 3 : 300.000 VNĐ

TOP 4 : 200.000 VNĐ

TOP 5 : 100.000 VNĐ

TOP tuần sẽ được cập nhật hàng ngày trong box zalo nhé

LỊCH SỬ HŨ GAME